≡ Menu

Verzekering


Verzekering personenauto's in de klasse Occasionverhuur.

De WA verzekering heeft een maximum dekking van € 2.100.000,- per gebeurtenis. De verzekeringskosten zijn bij de huurprijs inbegrepen. Bij schades of diefstal is de huurder aansprakelijk voor het bedrag welk op de huurovereenkomst als "eigen risico" vermeld staat. Het eigen risico kan worden verminderd ( niet verplicht). Vermindering van het eigen risico is wel onder voorbehoud van acceptatie en is niet mogelijk voor WA schades en bij diefstal van het voertuig.

Het eigen risico. Dit bedrag wordt u in rekening gebracht wanneer door uw toedoen schade aan het voertuig (en eventueel aan het voertuig of ander eigendom van een tegenpartij) is ontstaan.
U kunt dit bedrag afkopen (niet verplicht); daarvoor wordt dan een toeslag berekend. Indien huurder het eigen risico niet afkoopt, kan een hogere borg berekend worden. In geval van diefstal van het voertuig is het eigen risico niet afkoopbaar.

Voor WA-schade jegens derden geldt te allen tijde een blijvend ( niet afkoopbaar ) eigen risico van € 250,-.

Bij onwetmatig en oneigenlijk gebruik en bij gebruik buiten de afgesproken huurperiode is de huurauto niet verzekerd. Schades aan het interieur zijn niet verzekerd en worden altijd geheel in rekening gebracht.

Toeslag afkoop eigen risico:
Per dag € 7,50
per weekend € 12,00
per week € 35,00
per maand € 84,00.


  Wanneer is schade niet verzekerd? ( Bron: Centraal Beheer )
 • Het motorrijtuig doet mee aan een wedstrijd of behendigheidsrit.
 • Het motorrijtuig wordt gebruikt voor betaald personenvervoer.
 • Het motorrijtuig wordt gebruikt voor iets wat wettelijk niet mag.
 • Het motorrijtuig wordt gebruikt voor iets anders dan waarvoor het verzekerd is en het risico wordt daardoor zwaarder.
 • Het motorrijtuig is in beslag genomen.
 • De bestuurder mag niet rijden.
 • De bestuurder heeft alcohol, drugs of medicijnen gebruikt.
 • Een verzekerde doet opzettelijk iets of niets en hij weet dat de kans op schade groot is.


 •   Mededelingen  

    personenauto's   ≡ Menu